ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel összefüggő 2018. január 1-től hatályos változásokról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel összefüggő 2018. január 1-től hatályos változásokról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont a) és b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is. Természetes személy részére az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez ügyfélkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatos tájékoztatás elérhető a www. magyarorszag.hu oldalon.

Az E-ügyintézés lehetőségét az Önkormányzati Hivatali Portálon​ (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap )  letölthető, kitölthető és beküldhető nyomtatványokon, építéshatósági ügyekben az ÉTDR rendszeren keresztül, egyéb esetben e-Papír beküldési lehetőségen keresztül biztosítjuk. Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval.

Gomba Község Önkormányzatát elektronikus felületen, a https://epapir.gov.hu oldalon találják meg a „Címzett” legördülő menüben. Kérjük, hogy a hivatalunk honlapján található nyomtatványt szíveskedjenek kitölteni és a megfelelő oldalon (epapir.gov.hu) feltölteni.

Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

A Gombai Közös Önkormányzati hivatal elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatai:

Hivatali kapu rövid neve: GOMBAIKOH
KRID: 665350353

Gomba Község Önkormányzata elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatai:

Rövid neve: GOMBAONK
KRID: 755488955

Amennyiben további kérdésük van, kérjük, keressék az ügyintézőinket!      

Adóegyenleg lekérdezéssel és elektronikus fizetéssel kapcsolatos információkkal kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhat:                     

Milyen szolgáltatásokat nyújt az E-önkormányzat portál? – E-Önkormányzat Portál (lgov.hu)