ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Állatvédelem

Hatósági eljárások:

  • Állattartás általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés;
  • Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzése, kötelezés;
  • Állatvédelmi bírság kiszabása;
  • Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, ellenőrzése;
  • Ebösszeírás

Állatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségeket.

A fent említett jogszabály alapján – az ebtartással kapcsolatos problémák esetében – a bejelentésnek minden esetben tartalmaznia szükséges az ebtartó nevét és lakcímét, ezen adatok hiányában az elsőfokú közigazgatási eljárásnak nincs alanya, ezért az állatvédelmi eljárást nem tudjuk kivel szemben megindítani.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Állatvédelemmel kapcsolatos eljárásban benyújtott kérelemhez külön csatolandó dokumentum nem szükséges.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok: 

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
  • A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet
  • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet
  • A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet