ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Címkezelési eljárások, házszám megállapítások rögzítése a központi címregiszterben

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet megalkotásával, a címképzés rendeleti szintű szabályozásával olyan egységes címszabványt kíván létrehozni a jogalkotó, ami a személyiadat- és lakcímnyilvántartás valamint az
ingatlan-nyilvántartás címadat-tartalmát is egységessé teszi.

A címkezelési eljárásokat hivatalból indítjuk az ügyfél vagy más hatóság jelzésére. Az ügyfél észrevételt kérelem nyomtatvány benyújtásával mely történhet személyesen, postai úton vagy e-mail útján tehet, abban az esetben, ha

-a különböző nyilvántartásokban a cím tekintetében eltérés mutatkozik,

-az ingatlan címe a tulajdoni lapon „felülvizsgálat alatt” vagy „címképzés alatt” megjelöléssel van ellátva,

-az ingatlan beépített, de címmel nem rendelkezik,

-a lakcímnyilvántartó-rendszerben nem szerepel a cím.

A címkezelés, címképzés a jegyző hatáskörébe tartozik. E jogkörében eljárva:

-a különböző nyilvántartások (lakcímnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, központi címregiszter) adatait megvizsgálja,

-dönt cím megállapításáról, ingatlanok átszámozásáról – majd a megállapított címeket a központi címregiszter rendszerbe bejegyzi, mely automatikusan átvezetésre kerül a tulajdoni lapokra.

Eljáráshoz szükséges:

Az ingatlanok pontos beazonosítása érdekében földhivatali határozat, telekalakítási vázrajz, társasház alapító okirat, ingatlan-nyilvántartási térkép másolat, használatbavételi engedély, melyek hitelt érdemlően bizonyítják az ingatlan megállapított címét, annak megváltozását, megszűnését

-KCR adatlap: az ingatlan kapcsolati adatait tartalmazza (helyrajzi szám, ingatlannyilvántartási azonosító, illetve X, Y EOV koordináta ami a földmérő által bemért térképi adat).

A KCR adatlap beszerzéséről hivatalunk gondoskodik.

A kérelem nyomtatvány személyesen átvehető a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál vagy letölthető honlapunkról.