ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Születési családi név korrekciója

Ügyleírás

Az a személy, akinek a saját vagy felmenője születési anyakönyvi bejegyezése tartalmazza a betűjeles névalakot, kérheti a megkülönböztető betűjel viselését.

Illetékesség

A családi név korrekciójára irányuló eljárás lefolytatására bármely anyakönyvvezető illetékes.

A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet.

Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél terjesztheti be kérelmet.

Szükséges okiratok

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező saját, vagy a felmenője betűjeles névalakot tartalmazó születési anyakönyvi kivonatát, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek az anyakönyvi bejegyzését érinti a korrekciós eljárás (házassági anyakönyvi kivonat; kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata).

Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Ügyintézés díja

Kérelem illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII tv. az illetékekről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben a korrekciós eljárást olyan személy kéri, akinek nagykorú gyermeke van, a szülő névkorrekciója a nagykorú gyermek kifejezett kérelmére kerül átvezetésre a születési anyakönyvi bejegyzésében.

A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy postai úton.

Anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.