ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Házassági névviselés módosítása

Ügyleírás

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban Ptk.) felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Szükséges okiratok

A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Házassági anyakönyvi kivonat.

Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézés határideje és díja

Gombai anyakönyvi eseménynél, illetve ha a házassági bejegyzése az Elektronikus anyakönyvi Rendszerben szerepel, azonnal.

Amennyiben a házasságkötés nem Gombán történt, és a házassági bejegyzést az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer nem tartalmazza, a kérelem továbbításra kerül a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőhöz.

Házassági névviselés módosításának illetéke: 3.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Egyéb fontos tudnivalók

Egyéb fontos tudnivalók Házassági névviselés módosítása után az okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodnia kell.