ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Haláleset anyakönyvezése

Ügyleírás

A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Az anyakönyvezést a hozzátartozó megbízott útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával (meghatalmazással) – is kezdeményezheti.

Illetékesség

Haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Szükséges okiratok

 •  Temetésre kötelezett személy (bejelentő vagy hozzátartozó) személyes adatai:

             Név, lakcím, telefonszám, levelezési cím, valamint nyilatkozat a temetés helyére (település) és formájára vonatkozólag (koporsós/urnás).

 •  Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV. példánya.
 •  Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 14. § (1) bek., valamint a 62. § (1) bek. alapján;

 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)
 • Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll):
  • Ha az elhalt családi állapota házas: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhalt családi állapota özvegy: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhalt családi állapota elvált: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgár halálesete:

Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított

okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.

Ha az elhalt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat

Ha az elhalt családi állapota özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Ha az elhalt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat

Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda  által készített fordítás fogadható el.

Diplomáciai felülhitelesítés: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye

szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

 • Apostille: azon külföldi okiratok esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a felülhitelesítés mellőzéséről szóló 1961. október 5. napján kelt hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille záradékkal kell ellátni.
 • Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet nem végez felülhitelesítési tevékenységet, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.
 •  A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felhitelesítés nélkül is elfogadható.

Ügyintézés díja

 illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes

szabályairól

1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

351/2013. (X. 4.) a halott vizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Egyéb fontos tudnivalók

 • Amennyiben a fent említett anyakönyvi kivonatok nem állnak az ügyfél rendelkezésére, az anyakönyvvezető gondoskodik ezen események elektronikus anyakönyvbe történő rögzítéséről.