ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Ügyleírás

Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.

Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Illetékesség

Anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.

Szükséges okiratok

Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány:

  • érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Ügyintézés határideje és díja

Amennyiben az anyakönyvi esemény az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben már szerepel az okirat kiállítási ideje 8 nap.

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása 2017. március 16. napjától illetékmentes eljárás. Hatósági bizonyítvány illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes

szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Egyéb fontos tudnivalók

Magyarországon 1895. október 1-je óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.

Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki. Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 2. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki.