ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Adótúlfizetés átvezetése

Adótúlfizetés átvezetése

Eljárás tárgya:

Az adótartozásnál nagyobb összeg befizetése esetén a tévesen befizetett összeg átvezetése az adózó adóhatóságnál vezetett másik számlájára.

Irányadó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

Ügyintézési határidő: 30 nap

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 
Kérelem benyújtása:
  • Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

oldalon található nyomtatványon a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

  • Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

Levélben postai úton (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

Személyesen az adóosztályon.

Elektronikusan https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-Papíron https://epapir.gov.hu

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége

  • Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
  • Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

Letölthető dokumentumok: