ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Igazolás helyi adótartozás hiányáról

Eljárás tárgya:

Az igazolás adótartozás hiányáról hatósági bizonyítvány formájában történik.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha

a) kiadása jogszabályba ütközik,

b) az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,

c) az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.

Adótartozást illetve annak hiányát az ügyintéző a helyi Polgármesteri Hivatal  nyilvántartása alapján ellenőrzi, állapítja meg.

Kérelmet nyújthat be:

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 85/A § (1) bekezdése alapján az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az adóigazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. Az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül. Az Art. 85/A § (2) bekezdése alapján az adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki. Az adóhatóság az adóigazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

A nemleges, vagy az általános adóigazolás első példánya után 2.200.- Ft-ot, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600.- Ft illetéket kell fizetni. A 2.200.- Ft illetéket készpénzátutalási megbízással, vagy belföldi bankszámláról történő átutalással kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal államigazgatási eljárási illetékbeszedési számlájára. A másolat 600.- Ft-os illetékét továbbra is illetékbélyegben kell leróni.

Szükséges dokumentumok:

– kérelem

– az ügyfél személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas okmánya. Pl: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély.

Irányadó jogszabályok:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény

Ügyintézési határidő:8 nap

Letölthető dokumentumok: