ELÉRHETŐSÉGEK

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Telefon: +36-29-433-927

Fax: +36-29-433-894

Email: hivatal@gomba.hu

KRID: 665350353

A költségvetési szerv rövid neve: GOMBAIKOH

Adó és értékbizonyítvány

Az eljárás lefolytatása

 • A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, ügyfél kérelmére illetve
 • hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Külön jogszabályi rendelkezések – többek között – az alábbiak:

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdése,

– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése,

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont;

– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pontja,
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része

– a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 117. § (7) bekezdésére tekintettel.

Ki jogosult az eljárásra: 

 • ügyfél által benyújtott kérelem, illetve
 • külön jogszabályban szabályozottak szerint, társhatóság megkeresése alapján kerül sor.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Kérelem (tartalmazza a kérelmező nevét, személyes adatait, lakcímét, levelezési címét, elérhetőségét, az ingatlan adatait, a kérelem célját), amely megtalálható a nyomtatványok menüpont alatt,

– nem személyes eljárás esetén meghatalmazás,

– amennyiben az eljárás nem illetékmentes, a 4 000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalás teljesítéséről szóló igazolás,

amennyiben van, az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés másolata (pl. adásvétel, ajándékozás, csere,)

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Általános esetben a kérelemre történő eljárás megindításakor ingatlanonként 4 000 forint illetéket kell fizetni.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 2., 4., valamint 6.-7. pontjai alapján tárgyi illetékmentes – többek között – a bírósági végrehajtási eljárással, a gyámhatósági, valamint a hagyatéki eljárással kapcsolatosan kiállított adó- és értékbizonyítvány.

Ügyintézési határidő: 

Nyolc nap, amelybe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Vonatkozó jogszabályok: 

 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont,
 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ügyintézési határidő: 8 nap

Letölthető dokumentumok: